جلسه هماهنگی برگزاری انتخابات مجلس کشور عراق در اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی برگزار گردید.

در این جلسه که در جهت هماهنگی چگونگی برگزاری انتخابات مجلس عراق در استان خوزستان برگزار گردید. حمید سیلاوی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خوزستان اعلام کردند:همزمان با برگزاری انتخابات مجلس عراق در کشور عراق، در ۱۰ استان کشورمان نیز انتخابات برگزار می شود. ایران اسلامی با داشتن تعداد زیادی اتباع خارجی مقیم، با توجه به حسن همجواری با کشور عراق و کمک به اجرای انتخابات و اخذ آراء اتباع عراقی خود، اقدام به برگزاری انتخابات هم زمان گردیده است. در ۱۰ استان از جمله استان خوزستان این انتخابات برگزار خواهد شد. در این انتخابات مردم عراق مقیم کشور خود مقیم سایر کشورها برای انتخاب ۳۲۸ نماینده خود پای صندوق های رأی خواهند رفت. شمار نامزدهای انتخابات مجلس عراق با دو برابر افزایش نسبت به دوره قبل به ۹ هزار و ۴۰ نفر رسیده که نشان می دهد هر ۲۸ نامزد برای بدست آوردن یک کرسی مجلس با یکدیگر رقابت می کنند این تعداد نامزدها در قالب ائتلاف احزاب باهم رقابت خواهند کرد. در قانون جدید انتخابات مجلس عراق که در آبان ماه ۱۳۹۲ با رأی حداکثر نمایندگان مجلس عراق به تصویب رسید هر عراقی مقیم خارج با عراقی مقیم داخل کشور تفاوتی در رأی دادن ندارند و این بدین معنی است که هر عراقی مقیم خارج می تواند به نامزدهای استان خود رأی بدهد. در حال که در قانون قبلی، عراقی های مقیم خارج نمی توانستند به نامزد استانی خود رأی بدهند و رأی آنها در قالب یک دایره واحد انتخاباتی محسوب می شد. استان خوزستان نیز با توجه به تمرکز جمعیتی اتباع عراقی در دو حوزه اهواز و شوش انتخابات برگزار می شود. سیلاوی افزود : وظیفه ما ایجاد محیطی امن و صیانت از آراء اتباع عراقی است. بنابراین همه ما طبق شرح وظائفی که برای واحدهای مختلف تعریف میکنیم می بایست انجام وظیفه بکنیم و انتخابات را با صحت و سلامت به پایان برسانیم. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ازهمه اتباع عراقی مقیم خوزستان دعوت نموده اند که در این انتخابات که سرنوشت آینده کشورشان را تعیین خواهد کرد، شرکت فعالی داشته باشند. تمامی امکانات لازم اجرای انتخابات برنامه ریزی شده و مهیا است بر همین اساس هماهنگی های لازم در جهت تعیین محل شعب، چگونگی استقرار مجریان و ناظرین انتخابات و همچنین محل های مناسب جهت انجام امور تبلیغاتی احتمالی نامزدها صورت گرفته و امیدواریم با همکاری اتباع عراقی مقیم استان خوزستان، سهمی در برگزاری انتخابات آزاد و پر شور داشته باشیم لازم به ذکر است در شهرستان اهواز سه شعبه و در شهرستان شوش دو شعبه اخذ رأی انتخابات پیش بینی شده است.

1814