شرح وظایف اداره کل

۱- اجرای طرح آمایش اتباع خارجی استان ( به روز رسانی اطلاعات و صدور کارت شناسایی)

۲- صدور پروانه زناشویی

۳- جمع آوری و طرد اتباع غیر مجاز

۴- اربعین اتباع خارجی

۵- اعطای تابعیت ایران به فرزندان مادر ایرانی (جدید)

۶- اسکان و نگهداری پناهندگان در مهمانشهرهای استان

۷- امور مربوط به آموزش ، بهداشتی درمانی و اشتغال اتباع خارجی

۸- نظارت بر برنامه ها و فعالیت های فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی اتباع خارجی ساکن استان ( دارندگان کارت پناهندگی )

۹-ساماندهی امور اتباع خارجی در استان

۱۰- رسیدگی به اختلافات بین اتباع خارجی از طریق کمیته حل اختلافات