بالا بردن مهارت فنی و آموزشی اتباع خارجی برای بازگشت داوطلبان و بکارگیری آموزه ها در کشور خود یکی از اهداف اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی می باشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خوزستان: در جهت بالا بردن مهارت های اتباع خارجی مجاز مقیم استان خوزستان، تفاهم نامه ای با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان منعقد گردید. حمید سیلاوی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خوزستان گفت : هدف کلی طرح فراگیری مهارت، بهبود خود اتکایی و دستاوردهای معیشتی پناهندگان به منظور حمایت از ادغام مجدد پایدار به هنگام بازگشت به افغانستان است. انتظار می رود که بازگشت به افغانستان برای آن دسته از افرادی که از سرمایه و دارایی، آموزش یا مهارت برخوردارند، امکان پذیر تر گردد. سیاست گذاری که موجب تقویت تلاش های آنان برای خروج از چرخه فقر و موانع پیشروی خود اتکایی در دستور کار می باشد. سیلاوی همچنین افزود: فعالیت هایی که موجب خروج اتباع خارجی مجاز مقیم استان خوزستان از فقر و خوداتکایی می شود، شامل دوره های سواد آموزی، دوره های آموزشی فنی و حرفه ای، مهارت های معیشتی، مهارت های زندگی و حضور آنان در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های جهت دار در سطح جامعه محلی خود را شامل می شود. به منظور ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر در سطح منطقه، تعیین و طراحی مهارت های فنی و حرفه ای به دنبال تحلیل بازار کار، هم در مناطق سکونت گاهی در استان خوزستان و هم در مناطق سکونت اصلی آنان یعنی افغانستان و عراق که بیشترین پناهندگان استان خوزستان می باشد، براساس پیش بینی ها، تعیین و تبیین شده است. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خوزستان اظهار داشتند: بیش از ۷۰ فعالیت آموزش مهارت از سوی کمیته ملی راهبردی اتباع خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران مشخص شده است که در استان خوزستان با توجه به ترکیبت جمعیتی اتباع خارجی و نیازهای حرفه ای و معیشتی و به تناسب وجود فعالیت های موجود در ادارات آموزش فنی و حرفه ای شهرستان های استان، مجموعه فعالیت های آموزشی در نظر گرفته شده است. این امر با امضاء تفاهم نامه ای با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تعیین جهت داده است. اتباع خارجی مجاز بخصوص اتباع افغانی مجاز ساکن در مهمانشهر شهید بنی نجار گتوند با مراجعه به دفتر مهمانشهر و ثبت نام اولیه در فعالیت مورد نظر، مقدمات آموزش آنان تسهیل خواهد شد. جامعه هدف مورد نظر اتباع خارجی مجاز ساکن در استان که کارت آمایش از این اداره کل دریافت کرده اند، می باشد. بنابراین اتباع خارجی غیرمجاز که تداوم اقامت آنان در استان خوزستان ممنوع و غیرقانونی است، حق ثبت نام ندارند و ضمناً می بایست استان را ترک کنند. سیلاوی هدف از حمایت از پناهندگان آماده شدن برای بازگشت داوطلبانه از طریق گسترش سرمایه های انسانی در میان پناهندگان افغان، توسعه فرصت های معیشتی در افغانستان و کاهش اثرات حضور پناهندگان بر جمعیت استان، دانسته اند و افزود: اجرای این گونه فعالیت ها ضمن نگهداری فضای پناهندگان در استان عزیزمان، بازگشت یا اسکان مجدد در کشورهای ثالث را تسهیل خواهد نمود. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خوزستان اظهار داشتند: از آنجائی که جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به جهان اسلام و مسلمانان می داند فعالیت های گسترده ای در دیگر زمینه ها مانند بهداشت و درمان، ساماندهی سکونت گاه ها، کمک های غذایی، بهبود اطراف سکونت گاه ها از طریق ایجاد فضای سبز و جبران تخریب زیست محیطی تحصیل رایگان و بالا بردن سطح دانش، تسهیل در ورود به دانشگاه ها، پوشش بیمه تکمیلی، مراقبت و تحت پوشش دادن ناتوان ها توسط سازمان بهزیستی، حمایت از کودکان، برنامه ریزی بازگشت داوطلبانه و تأمین مایحتاج اولیه در هنگام بازگشت و دیگر برنامه ها در دستور کار خود دارد.

2618