1398/05/31
قابل توجه شهروندان محترم

استملاک اموال غیرمنقول نظیر ( زمین منزل مغازه- و منقول شامل وسایط نقلیه و تلفن ثابت و...) توسط اتباع خارجی تحت ضوابط و مقررات خاص خود می باشد که قبلاً در این زمینه با مراجع ذیربط هماهنگی گردد.

قابل توجه شهروندان محترم

عقد  هرگونه  قرار داد رهن،  اجاره   ساختمان  ( مسکونی ، تجاری و صنعتی) و املاک، توسط افراد و بنگاه های معاملاتی با اتباع خارجی غیرمجاز ممنوع بوده و با متخلف برابر قوانین برخورد خواهد شد.