آئین اعطای نخستین شناسنامه به اتباع خارجی دارای مادر ایرانی مقیم استان خوزستان


به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خوزستان ، آئین اعطای نخستین شناسنامه ایرانی به اتباع خارجی دارای مادر ایرانی مقیم استان خوزستان در سالن جلسات استانداری و با حضور دکتر شریعتی استاندار خوزستان تشکیل شد.

در این جلسه نخستین شناسنامه ایرانی مشمولین این طرح ، پس از طی مراحل اداری و قانونی به یکی از بانوان اتباع خارجی واجد شرایط مقیم استان خوزستان تحویل گردید.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خوزستان در این مراسم با اشاره به سوابق و اهمیت این طرح ، بیان داشت قانون اصلاح قانون اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی در تاریخ ۹۸/۷/۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی آن در تاریخ ۹۹/۳/۲۳  به تصویب هیئت وزیران رسید و موجب هویت دار شدن و رفع مشکلات بسیاری از این افراد در زمینه های مختلف زندگی شد.

علیرضا گوروئی اظهار داشت: در این طرح که فرایند اجرایی آن از تیرماه امسال اغاز گردیده تا کنون ۱۰۱۳ متقاضی مادر ایرانی با ۲۳۰۰ فرزند ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۵۲۴ پرونده تشکیل گردید و در حال طی مراحل قانونی و بررسی مدارک می باشند.

وی همچنین این اقدام جمهوری اسلامی را موجب افتخار کشور و در حوزه حقوق بین الملل وحقوق بشر قابل احترام دانست.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خوزستان هدف این قانون را حمایت از مادران ایرانی ، فرزندان و خانواده های ایشان  در چهارچوب اهداف انسانی و اسلامی نظام جمهوری اسلامی دانست.

درجلسه که برخی مسئولین استان از جمله معاون امنیتی و انتظامی استاندار و برخی مدیران استان نیز حضور داشتند همچنین از  تلاش های دستگاه های ذیربط از جمله همکاری خوب دستگاه های قضایی ، امنیتی ، انتظامی و اداره کل ثبت احوال تشکر نمود.

 

 

856
اخبار مرتبط