گزارش تصویری

گزارش تصویری از جلسه ی ویدئو کنفرانس مدیران کل امور اتباع و مهاجرین خارجی سراسر کشور با جناب آقای سردار دکتر محمودی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور

دسته‌بندی اخبار