مدارک لازم جهت ثبت نام طرح اعطای تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی

کلیه ی واجدین شرایط متقاضی در طرح مذکور لازم است هنگام مراجعه به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خوزستان ، مدارک ذیل را به همراه داشته باشند.

 

مدارک مربوط به مادر ایرانی :

۱- ارائه ۶ قطعه عکس ۴*۳ سیاه و سفید (جدید)

۲- اصل شناسنامه و کارت ملی هوشمند و تصویر آنها ، در صورت نداشتن کارت ملی هوشمند ، کارت ملی قدیمی به همراه رسید تقاضای کارت ملی هوشمند مادر ایرانی و تصویر آن

۳- در صورت فوت مادر ، ارائه اصل و تصویر گواهی آن

۴- استعلام از ثبت احوال

 

مدارک مربوط به پدر خارجی : 

۱- ارائه ۶ قطعه عکس ۴*۳ سیاه و سفید ( جدید)

۲- ارائه اصل و تصویر مدرک اقامتی ، گذرنامه ، کارت

۳- در صورت داشتن گذرنامه تصویر پروانه اقامت ، روادید ( ویزا)

۴- در صورتی که پدر فاقد هر گونه مدرک اقامتی در ایران باشد ، ارائه گواهی احراز هویت از سفارت کشور متبوع خود الزامی می باشد.

۵- در صورتی که پدر مجهول المکان باشد ، ارائه حکم دادگاه الزامی ست.

 

مدارک مربوط به ازدواج :

۱- ارائه اصل و تصویر عقدنامه رسمی ، پروانه زناشویی

۲- در صورت داشتن عقدنامه شرعی ، باید حکم قطعی دادگاه مبنی بر وقوح نکاح شرعی ( اثبات زوجیت) ارائه گردد.

۳- در صورت طلاق بین زن ایرانی و مرد خارجی ، ارائه اصل و تصویر حکم قطعی طلاق از دادگاه الزامی است.

 

مدارک مربوط به تولد فرزند مادر ایرانی:

۱- ارائه ۶ قطعه عکس ۴*۳ سیاه و سفید ( جدید)

۲- در صورت داشتن کارت یا گذرنامه ، ارائه اصل و تصویر کارت و گذرنامه ( پروانه اقامت ، ویزا)

۳- ارائه اصل و تصویر گواهی ولادت صادره از بیمارستان یا مراکز درمانی ، و در صورت نداشتن مدارک ، حکم دادگاه مبنی بر تولد متقاضی در ایران الزامی است.