قانون کار

کارفرمایان محترم واحدهای تولیدی توزیعی خدمات

اشتغال اتباع بیگانه صرفاً در مشاغل ویژه ای که در قانون پیش بینی شده، پس از اخذ پروانه کار امکان پذیر می باشد.

قابل توجه شهروندان محترم و صاحبان واحدهای تولیدی – توزیعی – خدماتی

برخورداری اتباع خارجی از امکانات آموزشی فرهنگی و بهداشتی در چارچوب ضوابط و مقررات امکان پذیر می باشد لذا از ارائه اینگونه خدمات بدون اخذ مجوز لازم از مراجع ذیربط خودداری نمایید.

ماده ۱۲۰ قانون کار:

اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول بکار شوند مگرآنکه: اولاً دارای روادید باحق کار مشخص بوده ثانیاً مطابق قوانین و آیین نامه های مربوطه پروانه کار دریافت دارند.

ماده ۱۲۸ قانون کار:

کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام عقد هرگونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می شود نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نماید.

ماده ۱۸۱ قانون کار:

کارفرمایانی که اتباع بیگانه راکه فاقد پروانه کارند و یا مدتِ اعتبار پروانه کارشان منتفی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آن چه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه با کارفرما قطع شود مراتب را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام ننمایند با توجه به شرایط و امکانات فرد خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

هشدار

بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در واحد های صنفی، تهیه و توزیع مواد غذایی، میادین میوه و تره بار، مزارع کشاورزی، باغات، واحد های تولیدی و ساختمان سازی جرم محسوب و در صورت تخلف برابر قوانین و مقررات بخصوص ماده ۱۸۱ قانون کار با کارفرما توسط مراجع ذیصلاح برخورد خواهد شد.