قانون رهن و اجاره مسکن

استملاک اموال غیرمنقول نظیر ( زمین – منزل – مغازه- و منقول شامل وسایط نقلیه و تلفن ثابت و…) توسط اتباع خارجی تحت ضوابط و مقررات خاص خود می باشد که قبلاً در این زمینه با مراجع ذیربط هماهنگی گردد.

عقد هرگونه قرار داد رهن، اجاره ساختمان ( مسکونی ، تجاری و صنعتی) و املاک، توسط افراد و بنگاه های معاملاتی با اتباع خارجی غیرمجاز ممنوع بوده و با متخلف برابر قوانین برخورد خواهد شد.