تشریح خدمات چهل ساله ی ایران به پناهندگان.

تشریح خدمات ۴۰ ساله ایران به پناهندگان در حوزه های سلامت، معیشت، حرفه آموزی، اشتغال و نهایتا پیشگیری و درمان کرونا/ انتظارات ایران از جامعه جهانی در موضوع پناهندگان/ حمایت واقعی و مؤثر از بازگشت داوطلبانه، اسکان در کشورهای ثالث و حمایت از کشورهای میزبان/ ضرورت تشریک مساعی برای تقسیم بار و مسئولیت پناهندگان

در نشست مجازی گروه اصلی ساز و کارحمایتی راه‌حلهای راهبردی برای پناهندگان افغانستانی (SSAR) که در حاشیه اجلاس سالانه کمیته اجرایی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان موسوم به اکسکام برگزار شد، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور بر حمایت جامعه جهانی از این ساز و کار در ارائه خدمات مطلوب‌تر به پناهندگان، افزایش روند بازگشت داوطلبانه و عزتمندانه آنان و ادغام مجدد در کشور متبوع خویش، اسکان مجدد در کشورهای ثالث و همچنین حمایت از کشورهای میزبان تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ در حاشیه اجلاس اکسکام، نشست گروه اصلی ساز و کارحمایتی برای راه حلهای راهبردی (SSAR)، با حضور محمودی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و نماینده جمهوری اسلامی ایران در این جلسه، وزرای افغانستان، پاکستان، کمیسر عالی آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، مدیر اداره منطقه ای کمیساریا برای آسیا و اقیانوسیه، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو سازمان ملل و کمک کننده به کشورهای مهاجر پذیر برگزار شد.

در این نشست، محمودی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در دو بخش سخنرانی کرد که در بخش اول گزارش مشروحی از خدمات ۴۰ ساله به پناهندگان در حوزه های سلامت، آموزش، معیشت، حرفه آموزی، اشتغال و همچنین اقدامات انجام شده در خصوص پیشگیری از بیماری کووید- ۱۹، ارائه و در بخش دوم و پایانی سخنان خود با نمایش فلوچارتی از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در این حوزه گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد با حمایت جامعه جهانی از این ساز و کار در ارائه خدمات مطلوب‌تر به پناهندگان، افزایش روند بازگشت داوطلبانه و عزتمندانه آنان و ادغام مجدد در کشور متبوع خویش، اسکان مجدد در کشورهای ثالث و حمایت از کشورهای میزبان با تاکید بر تشریک مساعی در تقسیم بار و مسئولیت پناهندگان که از اهداف پیمان جهانی پناهندگان است، گامهای موثرتری برداشته شود.

پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور