تابعیت

به موجب قوانین تابعیت جمهوری اسلامی ایران، در صورت ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی تابعیت زوج ( کشورهای افغانستان، اسپانیا، ایتالیا، بلژیک، فرانسه، قطر، بحرین، سگنال، عربستان سعودی، ویتنام، سوئیس و یونان) به زوجه (زن ایرانی) تحمیل می گردد.