بیمه سلامت اقشار آسیب پذیر

اتباع خارجی مقیم استان خوزستان که دارای مدرک هویتی معتبر از این اداره کل می باشند

جهت بهره مندی از خدمات بیمه سلامت و ثبت اطلاعات آنان در سیستم بیمه سلامت به عنوان اقشار آسیب پذیر

لازم است چنانچه هر یک از اعضای خانواده دارای بیماری ( سرطان ، دیالیز ، پیوند کلیه ، ام اس ، تالاسمی ماژور ، هموفیلی ، معلولیت و …)می باشند

ضمن مراجعه به پزشک متخصص و اخذ گواهی تایید کننده ی بیماری خود

مدارک مربوطه را جهت ثبت اطلاعات بیمار ، در زمان اجرای طرح آمایش پانزده به اداره ی اتباع خارجی تحویل نمایند.